top of page
2022 web sitesi_edited.jpg

KİŞİLİK ANALİZİ DANIŞMANLIĞI

Bireysel kişilik envanteri ile, bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama yapılmaktadır. Bu rapor ile kendi kişiliğinize dair derin bir farkındalık kazanır ve kendinizi geliştirme alanında hedeflerinizi net belirleyebilirsiniz.
Envanter ile yapacağınız koçluk çalışmalarından elde edebileceğiniz birçok faydadan kimini şöyle sıralayabiliriz,
En doğal halimizi fark etme
Tutum ve davranışlarımızın altında yatan nedenleri çözümleme
İş ve özel hayatımızda muhataplarımızı anlayarak daha sağlıklı ve nitelikli ilişkiler geliştirme,
Sorunlara karşı çözüm adına geliştirdiğimiz yanlış ve gereksiz stratejilerden kurtulma,
Farklı kişilik yapılarına sahip insanları anlama ve empati kurma
İnsan ilişkilerinin farklı dinamiklerini fark edip kavrama
İletişim ve etkileşim becerilerimizi geliştirme

Kişilik Analizi ve Danışmanlığı: Service
bottom of page