top of page

EĞİTİMLER

Mevcut Eğitimler

SANAL VE UZAKTAN EKİPLERİN BAŞARI İLE YÖNETİLMESİ

Sanal Takımları yönetmek son birkaç yıldır gündemde. Artık ekip üyelerinin evden, arabalarından, alternatif yerlerde ve hatta dünyanın diğer ucunda çalışma olasılığı çok daha yüksek, bu da yöneticilerin onları nadiren görebileceği anlamına geliyor. Bu sanal veya uzak ekiplere liderlik etmeleri istenen yöneticiler, yalnızca olağan liderlik ikilemleriyle karşılaşmakla kalmaz, aynı zamanda kuralların değiştiği bir ortamda bu zorluklara uyum sağlaması gerekir.Sanal ekipleri yönetmek farklı bir yaklaşım gerektirir.
Bu eğitimin amacı yönetim becerilerini geliştirerek mevcut sistemin daha etkili bir hale getirilebilmesi veya ekiplere yeniden odaklanma ihtiyacıiçin; sanal bir ekibi yönetme konusunda kolaylaştırıcı ve kapsamlı çalışmalar yapılabilmesi içindir.

sanal-ve-uzaktan-ekip-700x470.png

21. YY YETKİNLİKLERİ ANALİZİ VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Bu programın amacı 21.yy yetkinliklerinin analiz edilerek, elde edilen somut analiz raporlarının, eğitim serileri ile harmanlanarak yetkinliklerin gelişimini hedeflemektedir.
Katılımcılar, 21.yy yetkinlikler i raporları ile kendi hazır bulunurluklarının farkındalığını kazanırken, eğitim serisi ile bu yetkinliklerini geliştirebileceklerdir.

21_edited.jpg

STRATEJİK DÜŞÜNME

Bu eğitim, katılımcılarınızın iş stratejisi hakkında bilgi ve farkındalık geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bir organizasyon için net bir stratejinin önemini, organizasyon vizyonuna uygun bir stratejinin nasıl oluşturulacağını, strateji önlemlerinin nasıl yerleştirileceğini, stratejiyi organizasyonel faaliyetlerle ilişkilendirmeyi ve stratejik değişim yoluyla işi yönetmeyi öğreneceklerdir.

stratejik-dusunme.png

YÖNETİCİLER İÇİN MENTORLUK

Profesyonellerin kullanımı için özel olarak dizayn edilmiş bu eğitimde, genel mentorluk tanımı, mentorluk eğitimin temel prensipleri ve etik ilkeleri, mentorluk modelleri, yöneticilerin bakış açılarını kazanarak uygulamalarında mentorluk yaklaşımı ile uygulamalarını bilgi ve beceri ile nasıl kullanabilecekleri konuları işlenecektir. 
Bu eğitimimiz atölye çalışmaları, örnek vaka çalışmaları ve uygulamalar ile interaktif bir şekilde içeriklendirilmiştir.

Ekip Yardıml

DUYGUSAL ZEKA

Günümüz iş hayatında, Duygusal Zeka(EQ) becerilerini en yüksek düzeyde sergilemeniz kariyerimiz için kritik öneme sahiptir. Araştırmalar, Duygusal Zeka becerileni en üst düzeyde aktif eden bireylerin, daha başarılı olduklarını, işler zorlaştığında daha dirençli ve esnek olduklarını ve yöneticileri, meslektaşları, iş arkadaşları ve diğerleri tarafından en yüksek saygıyla karşılandıklarını ispatlıyor. 
Duygusal Zeka becerileri, kişinin yüksek düzeyde öz farkındalık ile kendi duygularını anlaması ve kontrolün yanı sıra başkalarının duygularını iyi anlaması, duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyerek, temel yeteneklerini daha odaklı, disiplinli, işbirlikçi ve üretken bir şekilde sergileyebilmesidir.
Bu eğitimde, doğru kararlar alabilmeniz ve yeteneklerinizi işyerinin sosyal karmaşıklıklarında olumlu sonuçlara ulaşacak şekilde yönetebilmeniz için Duygusal Zekayı ve becerilerini nasıl aktif edebileceğinizi konuşacağız.

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK

İşyerinde etkili liderlik geliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bu eğitimimiz, yöneticilerimizden birer lider yaratmayı hedeflemektedir. 
Katılımcılar,  liderlik ve yönetimin ne anlama geldiğini, farklı liderlik tarzlarını,  iyi bir liderin becerilerini ve özelliklerini, kendi liderlik potansiyellerini, liderin motivasyon ile performans üzerindeki etkisini ve liderler olarak kendi rollerini ve bunun içindeki gelişim alanlarını keşfedecek ve uygulayabilceklerdir.

2022 web sitesi (3).png

YARATICI DÜŞÜNME

Yaratıcı çözümler, hızla değişen bir işyerinin ihtiyaçlarına sürekli olarak uyum sağlamamıza yardımcı olacaktır.Zorluklara yeni fikirler ve farklı çalışma yolları geliştirerek profesyonel hayatımızda ilerleme sağlarken bir yanda da yaratıcı düşünme becerilerimizi geliştirebildiğimiz yerde, fırsatları ortaya çıkarır ve yeni potansiyeller görürüz. Bu eğitimin amacı; ortaya çıkan sorunlara yaratıcı çözümler bulmak veya organizasyondaki fikirlerin genel gelişimini sağlamaktır.

Image by Alice Dietrich

İŞ YERINDE DUYGUSAL DAYANIKLILIK

Duygusal dayanıklılık, kişinin değişime ve karışıklığa ayak uydurabilme kapasitesidir. İş hayatında ise Duygusal dayanıklılığı yüksek olan çalışanlar, stres yaşadıkları durumlarda kendini kolaylıkla toparlayabilen çalışanlardır. Bu eğitimi alan katılımcıların, pozitif tutum geliştirerek, duygusal dayanıklılıklarını geliştirmek adına davranış değişikliği yaratabilecek bir eylem planı oluşturabilmeleri mümkün olacak.

duygusal-dayaniklilik-2-700x470.png

PROBLEM ÇÖZME

Karşılaştığımız sorunların çoğu küçük, bazıları büyük ve karmaşık, ancak hepsinin tatmin edici bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bu eğitimin amacı, tam olarak çözümler yaratabilmek için, mevcut çeşitli problem çözme tekniklerini ve bunları çevreleyen yönergeleri tanımlamak ve çözümleri planlayabilmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılar, Neyin problem olduğunu ve neyin çözüm olduğunu ayırt etmek, mevcut çeşitli problem çözme tekniklerini tanımak ve bu problem çözme tekniklerini yaşamlarına nasıl adapte edebileceklerini öğreneceklerdir.

problem-cozme-1.png

STRES YÖNETİMİ

Eğitimin amacı, katılımcıların iş ve özel yaşamlarında kişisel refahlarını ve artırmalarıdır. Eğitim içeriğinde stres tanımı, strese dair işaretler, uyarılar ve semptomlar, zaman ve değişimin etkileri, stres yönetiminin püf noktaları ve stres giderici teknikler ele alınmaktadır. Eğitimin sonunda katılımcıların yaşamlarında stres yaratan faktörler ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak, işyerinde ve özel yaşamında yaşadıkları stresi yönetebilecekleri teknikleri öğrenerek stresle mücadele edebilecek yeteneklerini geliştirebilmeleridir.

Image by Luis Villasmil

ZAMANINI YÖNET, KENDİNİ YÖNET!

Bu eğitim ile günümüzün en önemli kaynağı olan zaman yönetimi konusunda kendimizi değerlendirebileceğimiz, farkındalıklar yaşayarak zamanımızı en verimli şekliyle kullanmayı öğrenerek daha mutlu ve tatminli bir yaşam şeklini nasıl yaratacağımızı öğreneceğiz.

zaman-yonetmi-700x470.png

KURUMSAL HUKUK EĞİTİMLERİ

Kurumdaki profesyonellerin çalışma alaları ile ilgili bilmelerinin fayda ve fark yarattığı hukuki düzenlemelerin anlatıldığı genel sözleşme, anlaşma, anlaşmazlık durumlarında ilgili personeli ve kurumu bağlayan temel hukuk bilgisinin verilmesini içeren eğitimdir.

hukuki eğitimler.jpeg
KURUM İş Yerinde Duygusal Dayanıklılık copy: Hizmetler
bottom of page